درباره نشریه

 با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز و نیاز تبدیل علم به ثروت بخصوص درمیهن عزیزمان ایران، نشریه "فناوری های سبز" با هدف ترویج علم، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین جهت دهی نخبگان، پژوهشگران و علاقه مندان به نوآوری های علمی، پژوهشی و فناوری به سمت چالش های موجود در زمینه سرمایه گذاری های پایدار در صنایع شیمیایی مختلف و پیشبرد اصول "شیمی سبز" و "فناوری های پایدار" منتشر شده است. این نشریه زمینه و شرایط منحصر به فردی را برای انتشار مقالات، مقالات مروری، دیدگاه ها و نظرات ابتکاری و بدیع در زمینه توسعه فناوری های جایگزین پایدار فرآهم می کند. شیمی سبز استفاده از مجموعه ای از اصول است که باعث کاهش یا حذف استفاده از مواد شیمیایی خطرناک یا تولید آنها در طراحی، ساخت و کاربرد محصولات شیمیایی می شود. اهداف شیمی سبز شامل استفاده از منابع تجدیدپذیر، استفاده از مواد اولیه و شرایط واکنش ایمن تر، طراحی مواد و فرآورده های شیمیایی سالم تر و تخریب پذیر بعد از کاربرد، افزایش بهره وری از اتم یا به عبارتی دیگر افزایش بازده فرآیندهای شیمیایی، افزایش بهره وری از انرژی، پیشگیری از تولید فرآورده های بیهوده و آنالیز لحظه به لحظه فرآیند برای ممانعت از تشکیل و حذف محصولات جانبی، بهره وری از کاتالیزگرها، بهره گیری از مواد اولیه بازگردانی شدنی، و کاهش احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب می باشد.

موضوعات مورد توجه این نشریه شامل موارد ذیل است:

  1.  طراحی مواد شیمیایی و محصولات جدید، سبزتر و ایمن تر
  2.  توسعه مسیرهای بهینه از نظر زیست- محیطی، در زمینه های سنتز فرآیند که به محصولات با ارزش افزوده منتهی می شود.
  3.  استفاده از فناوری های نوآورانه در فرآیندهای نوین صنعتی سبز
  4.  استفاده از منابع پایدار
  5.  استفاده از جایگزین های مبتنی بر زیست فناوری در روش های شیمیایی
  6.  انرژی های نو
  7.  انرژی های تجدید پذیر از نگاه شیمی
  8.  طراحی روش ها و ابزارها برای اندازه گیری اثرات زیست محیطی و کاربرد در نمونه های حقیقی
  9.  ارزیابی چرخه حیات

در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین درون مرزی و برون مرزی دعوت می‏ شود که برای تحقق و به ثمر رسیدن هدف ‏هـای یاد شده، مقاله های پژوهشی خود را به‏ نشریه فناوری های سبز وابسته به دانشگاه تهران ارسال دارند.

مقاله‏ های رسیده با توجه به معیارهایی چون کیفیت، چگونگی تجزیه و تحلیل، نحوه اظهار نظر، نتایج به دست آمده و نیز با در نظر گرفتن جنبه‏ های نوآوری، کاربردی، گستردگی و فراگیری آنها، پس از داوری در هیأت تحریریه مطرح و در مورد قبول یا رد آن تصمیم‏ گیری خواهد شد.

مسئولیت نتایج علمی و فنی نوشته به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.